Get Adobe Flash player

Oszczędzanie, inwestowanie

     Inwestowanie bądź oszczędzanie to pojęcia stricte ekonomiczne, ale jakże dobrze znane każdemu z nas z życia codziennego. Można zaryzykować stwierdzenie, że codziennie stajemy przed różnymi wyborami ekonomicznymi, z których każdy niesie inny poziom ryzyka. O sztuce inwestowania rozpisują się liczne źródła literackie od biblijnej przypowieści o talentach zaczynając, a historia pierwszej udokumentowanej bańki spekulacyjnej na rynku tulipanów holenderskich z 1637 roku urosła do miana największej legendy świata inwestycji. Z biegiem lat wyodrębniono specjalistyczne rynki finansowe, a postępujący proces światowej globalizacji otworzył nowe możliwości i perspektywy inwestycyjne.

   Obecnie na rynku finansowym mamy niezliczoną ilość produktów finansowych, zbudowanych na klasycznych papierach wartościowych, obligacjach, surowcach czy walutach, a także inwestycje alternatywne inwestujące w ziemię, nieruchomości, czy skomplikowane produkty bazujące na instrumentach pochodnych. Jak więc wśród tylu możliwości znaleźć rozwiązanie optymalne?

    Nasza filozofia inwestowania jest prosta. Inwestujemy konsekwentnie zgodnie z akceptowalnym poziomem ryzyka, zgodnie z teorią Markowitza ograniczając ryzyko portfela przy oczekiwanej stopie zwrotu. Inwestujemy świadomie w produkty, które znamy, które nie wzbudzają naszych podejrzeń. Inwestujemy zgodnie z profilem Klienta i jego oczekiwaniami co do horyzontu czasowego inwestycji, płynności i celu inwestycji.

     Jako doradcy finansowi Daily Finance będziemy zaszczyceni, jeżeli będziemy mogli Państwu pomóc w osiąganiu założonych celów.

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami!

...