Get Adobe Flash player

Mieszkanie dla Młodych

MdM zastąpi RnS.

Rząd przygotował nowy program wsparcia młodych ludzi kupujących nowe mieszkanie. Zamiast likwidowanej Rodziny na Swoim pojawi się Mieszkanie dla Młodych. Podobnie jak przy RnS, z programu skorzystają małżeństwa, single oraz osoby samotnie wychowujące dziecko. Wiek beneficjentów – analogicznie jak poprzednio – ograniczony jest do 35 lat.

Idea programów jest wspólna, lecz pojawiają się również istotne różnice. Podczas gdy w RnS skarb państwa za pośrednictwem BGK dopłacał do raty kredytowej w uproszczeniu połowę odsetek, w MdM dopłata będzie jednorazowa. Dopłaty osiągną wartość od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent, w zależności od miejsca zamieszkania beneficjenta. Dopłata ma stanowić uzupełnienie wkładu własnego. Celem była poprawa dostępności mieszkań dla osób z najmniejszą zdolnością kredytową oraz zmniejszenie wysokości raty kredytowej w całym okresie kredytowania, a nie tylko przez pierwsze 8 lat.

Należy zwrócić uwagę, że nowy program będzie dotyczył tylko mieszkań, na dodatek mieszkań nowych. Kredytobiorcy nie będą mieli możliwości uzyskania pomocy przy budowie lub zakupu domu. Zgodnie z ustawą, dofinansowanie można będzie uzyskać na zakup „nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego", a nabywca jest „pierwszym użytkownikiem tego lokalu".

Dofinansowanie do wkładu własnego będzie udzielane przy kredytach złotówkowych. Mieszkanie ma być pierwszym mieszkaniem dla kupującego, musi być nowe i położone na terytorium RP. Powierzchnia użytkowa lokalu jest ograniczona do 75m2, natomiast cena metra kwadratowego zgodna ze wskaźnikiem dla danej gminy. Wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kupujący ukończył 35 lat, przy czym liczy się wiek młodszego małżonka. Podobnie jak przy RnS, do umowy kredytu mogą przystąpić rodzice czy inni bliscy.

Podstawowa dopłata ma wynieść 10% wartości mieszkania, liczone wg średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w dniu złożenia wniosku dla danej gminy. Dofinansowanie uzyskamy, podobnie jak przy RnS, maksymalnie do 50m2 powierzchni mieszkania. Jeżeli nabywca posiada przynajmniej jedno dziecko, to dofinansowanie może wynieść 15%.

Jeśli w ciągu pięciu lat od otrzymania dofinansowania w rodzinie pojawi się trzecie lub kolejne dziecko, dofinansowanie może wzrosnąć o kolejne 5%, przy czym to dodatkowe 5% będzie liczone wg wskaźników odtworzeniowych z chwili składania wniosku.

Beneficjent programu MdM, w okresie 5 lat nie będzie mógł sprzedać mieszkania, ani go wynająć. Nie będzie mógł też zmienić jego sposobu użytkowania. W tym czasie nie będzie również możliwe nabycie innego lokalu mieszkalnego (z wyłączeniem spadku lub zawarcia związku małżeńskiego). Wszystko to pod rygorem zwrotu dofinansowania – proporcjonalnie do ilości miesięcy, która upłynęła od otrzymania pomocy.

W wyjątkowej sytuacji, gdy beneficjent sprzeda mieszkanie po co najmniej 3 latach, a środki z niego pozyskane przeznaczy w ciągu najbliższych dwóch lat na zakup innego lokalu mieszkalnego, wtedy nie będzie musiał zwracać dofinansowania.

Nowy program ma ruszyć od połowy roku 2013.

Skontaktuj się z nami!

...